Računofin d.o.o.

Računovodstvene - knjigovodstvene usluge

* Knjigovodstvene usluge za poduzeća i obrte
* Porezne prijave, godišnji statistički izvještaji, javne objave
* Obračun plaća, honorara, kamata, ugovora o djelu, PDV-a, putnih troškova
* Elektronička dostava podataka Poreznoj upravi, JOPPD obrazac
* E-mirovinsko, prijave i odjave
* E-zdravstveno, prijave i odjave
* Porezni savjeti, fiskalizacija, trošarine
* Poticaji u poslovanju, radni odnosi, detaširani radnici

Poduzeća

tel. 01 / 6632 074
mob. 098 / 207 370

Obrti

tel. 01 / 6682 091
mob. 098 / 747 957

Adresa

Email: info@racunofin.hr

10000 Zagreb
Balokovićeva 3
OIB: 27585183093